www.NativePride.nl

Strength through Heritage!


Onze organisatie  

De stichting NativePride.nl is in januari 2019 opgericht door Dorothea Born. Zij heeft dit initiatief genomen omdat zij zich in wil zetten voor de situatie van de Noord Amerikaanse indianen. De stichting heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het bewustwordingsproces van Natives en hen door middel van culturele projecten weer trots te laten zijn op hun afkomst. De gruweldaden van het verleden (en helaas ook nog steeds in het heden) hebben diepe sporen achtergelaten in de eigenwaarde van heel veel Natives en velen zijn dan ook ontspoord. Er is veel alcohol en drugs gebruik en ook het percentage zelfmoordpogingen is erg hoog. NativePride.nl gelooft, met vele Native organisaties samen, dat de enige manier om te overleven als mens en als cultuur is, door de cultuur weer te omarmen. Pas door het accepteren van alles wat er is gebeurd en in te zien dat ze juist trots kunnen zijn op hun tradities, religie en cultuur, dan pas kan het helingsproces beginnen. Het bewustwordingsproces van hun culturele erfenis is onontbeerlijk voor het hervinden van hun kracht om de toekomst met zelfvertrouwen en trots tegemoet te kunnen gaan.  

Strength through Heritage 


Dorothea Born

Dorothea Born is afgestudeerd kunst-historica en schreef haar afstudeerscriptie over de weefkunst van de Navajo-vrouwen. Dit heeft zij in een combinatie van de disciplines kunstgeschiedenis, antropologie en vrouwenstudies gedaan. Ze heeft tevens een tijd bij de Navajo indianen in Monument Valley gewoond en heeft over haar ervaringen een boek geschreven: Mijn indianennaam was "Blanke Appel". Om haar boek in eigen beheer uit te kunnen geven, was het noodzakelijk om een uitgeverij te beginnen en dit heeft ze gedaan. Vorig jaar zag naast het verschijnen van haar boek, ook uitgeverij Nizhoni het levenslicht. Ze hoopt in de toekomst met haar uitgeverij eveneens iets te kunnen betekenen voor Native schrijvers. Dorothea geeft lezingen over de weefkunst van de Navajo-vrouwen om deze hoogstaande vorm van kunst bij een breder publiek bekend te maken en natuurlijk geeft ze ook lezingen over haar boek.  Ze heeft tevens reizen opgezet en begeleid naar Amerika en Canada om zo mensen ook ter plaatse kennis te laten maken met de diverse Native culturen. 

Dorothea wilde vroeger tijdens haar VWO altijd rechten gaan studeren om dan daarna voor de rechten van de indianen te gaan strijden. Toen ze hoorde dat een studie hier niet aansloot bij het rechtssysteem in Amerika, heeft zij voor een studie kunstgeschiedenis gekozen, De wens en passie om zich in te zetten voor het welzijn van de Native Americans, krijgt nu met het oprichten van de stichting NativePride.nl weliswaar een iets andere wending, maar zeker het ondersteunen van projecten die als doel hebben de kunst en cultuur te behouden, passen perfect in haar gekozen pad.  De cirkel is rond! 

NativePride.nl

 De stichting NativePride.nl is opgericht om mensen in Nederland en België te informeren over diverse projecten die door Native organisaties worden geïnitieerd. Op vele verschillende vlakken wordt erkend dat het bewust worden van de kracht en schoonheid van de eigen cultuur kan bijdragen tot een beter zelfbeeld en zo de kans op een beter en gezonder leven aanzienlijk kan verbeteren. Het doel is mensen in Nederland over de situatie van de Natives te informeren, door middel van lezingen, gesprekken op scholen en het organiseren van bijeenkomsten. Door zich belangeloos in te zetten voor diverse goede doelen en het werven van donateurs voor diverse projecten,  hoopt NativePride.nl bij te dragen aan een positieve beeldvorming van de Native Americans in Nederland en een positiever zelfbeeld van de Native Americans in Amerika zelf.