www.NativePride.nl

Strength through Heritage!

Lezingen en informatie.

Dorothea Born geeft al vele jaren lezingen over de Navajo indianen. Dit heeft zij voor verschillende groepen en geïnteresseerden gedaan, zoals bijvoorbeeld bij bijeenkomsten van de Kiva en Nanai. Ook heeft zij voor diverse musea, zoals bijvoorbeeld bij speciale tentoonstellingen in het Museum Volkenkunde in Leiden en in het Amerika Museum in Cuijk lezingen verzorgd. Daarnaast worden haar lezingen ook altijd erg goed ontvangen bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld plattelands- en/of de Nederlandse vereniging van huisvrouwen.

Voor de stichting komt zij graag vertellen over de verschillende projecten die gesteund worden en wat de projecten betekenen in het leven van de Native Americans.  Zij laat aan de hand van verschillend beeldmateriaal zien hoe deze projecten de levens van Native Americans veranderen en waarom het zo nodig is dat deze projecten er zijn en het belangrijk is om deze te steunen. 

De situatie van de Native Americans kan vele raakvlakken hebben met verschillende vakken die op school worden gegeven en het geven van informatie over de werkelijke situatie van de indianen op dit moment kan een belangrijke aanvulling zijn op diverse projecten. Dorothea komt geheel vrijblijvend op scholen langs om  hierover te praten en ook vragen te beantwoorden.